Szereplő neve:  

Kutatási területe a a vállalati pénzügyekhez és a vállalatértékeléshez kapcsolódik, különös tekintettel az innovatív vállalkozások finanszírozására és a kockázati tőkére. Számos tanácsadási és szakértői munkában, illetve kutatási projektben vett/vesz részt. 2013-ban elnyerte az Év Oktatója díjat. A Pénzügy Számvitel alapszakon a Pénzügy specializáció vezetője. A BCE Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékének adjunktusa.

Bővebben

1993-ban okleveles vegyészmérnökként végzett a Veszprémi Egyetemen. 2005 óta dolgozik a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében a Bioanalitikai és Kémiai Ellenőrző Laboratórium vezetőjeként. Részt vesz a II., IV., V. éves és PhD hallgatók oktatásában szerves kémia, gyógyszertechnológia, biofarmácia, bioanalitika tárgyakban. Szakterülete gyógyszermetabolitok, szerves és bioorganikus vegyületek szerkezetvizsgálata, kvantitatív meghatározása kromatográfiás és tömegspektrometriás módszerekkel, analitikai módszerek fejlesztése…

Bővebben

Lukács Adrienn jelenleg tanársegédként dolgozik az SZTE-ÁJTK-n. Jogi diplomáját 2015-ben szerezte meg az SZTE-n. Másodéves joghallgató kora óta végez kutatómunkát az adatvédelem és a munkajog területén. PhD tanulmányait kettős PhD képzés keretében, az SZTE-ÁJTK-n, valamint az Université Paris 1 Panthéon Sorbonne egyetemen végzi. Doktori disszertációjának témája a munkavállalók személyes adatok védelméhez való joga, különös tekintettel…

Bővebben

Matematikus diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. A matematikai tudományok kandidátusa. Kutatási területei adattudomány, hálózatok és ezek alkalmazásai. Több mint másfél évtizedig az MTA SZTAKI, Informatikai Kutatólaboratórium főmunkatársa volt, társalapítója és vezetője az Adatbányászat és Webes Keresés Kutatócsoportnak. Számos EU-s, magyar állami, valamint céges telekommunikációs, pénzintézeti, bioinformatikai, biztonsági témájú adatbányászati kutatás-fejlesztési projekt szervezője, vezető kutatója.…

Bővebben

Az SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

Bővebben

2003-ban pedagógia szakos bölcsész és tanár, majd 2006-ban tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus végzettséget szereztem az ELTE-n. 2013-ban az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolában (alkalmazott nyelvészet szakterületen) kaptam meg a PhD fokozatot summa cum laude minősítéssel. 9 év közoktatási tapasztalatot követően 2013 óta dolgozom a felsőoktatásban, 2015 óta adjunktusként az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Kutatási…

Bővebben

Orvos diplomám megszerzését követően doktori tanulmányokba kezdtem (PhD), témám az új kardioprotektín eljárások kutatása. Immáron 2. éve dolgozom a Semmelweis Egyetem Farmakológiai Intézetében a Kardiovaszkuláris és metabolizmus munkacsoport tagjaként. Munkám során mind szívizom sejtekkel, mint kis állatokkal végük kísérleteket a szívinfarktus jobb megértéséhez és új terápiák kidolgozásához. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, hogy egy kicsit átadhassunk…

Bővebben

A Tanárképző Központ docense vagyok. Képzettségeim: mérnöktanár, pedagógia szakos előadó. 25 éve dolgozom a szakmai tanárképzésben és a szakképzés területén. Doktori fokozatomat a tanárképzés paradigmaváltása témakörében szereztem, új tanítási technológiák kidolgozásával. Egyik kedvenc választható kurzusom a Tanulásmódszertan oktatása, amely diákjaim tanuláshoz való viszonyának újraformálást célozza meg. Tanulásdiagnosztika-, önértékelés-, egyéni sikeres tanulási módszerek keresése és kipróbálása-,…

Bővebben

Egyetemi docens, SZIE MKK Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

Bővebben