Szereplő neve:  

Markó Alexandra 2005-ben védte meg bölcsészdoktori értekezését a spontán beszéd szupraszegmentális szerkezete témakörében. 2013-ban habilitációs értekezésének témája az irreguláris zöngeminőség magyar beszédbeli megvalósulása volt. Kutatásai több kapcsolódó területet is érintettek, mint például a gége nélküli beszéd vagy a gyermeki beszéd. 2016 óta fő kutatási területe a nyelv mint beszédszerv működése és együttműködése más beszédképző szervekkel…

Bővebben

docens ÓE-KVK Villamosenergetikai Intézet

Bővebben

Általános orvos, Tanszéki mérnök, PhD témája a szociális kogníció elektrofiziológiai vizsgálata szkizofréniában.

Bővebben

parodontológus szakorvos - Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika

Fogorvosként és parodontológusként különösen fontosnak tartom a páciensek folyamatos szájhigiénés nevelését és motiválását.  Hiszen ez elengedhetetlen mind a megelőzésben, mind pedig a beavatkozások, hosszú távú sikerében.

Bővebben
Dr. Márton Zsuzsanna

Egyetemi docens, PTE TTK Fizikai Intézet Kísérleti Fizika Tanszék.

Biológus, a Biofizikai Intézetben szerezte meg PhD címét, lelkes oktató és kutató aki elsősorban molekuláris nanomechanikával foglalkozik. Szabadidejében klarinétozik, túrázik vagy a konyhaművészetnek hódol.

Bővebben

Gyógytornász-fizioterapeuta és humánkineziológus, a Fizioterápiai Tanszék docense. Szakterülete a mozgásszervi megbetegedések kezelése.

Bővebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténet szakán szerzett kitüntetéses diplomát 1998-ban, majd 1999-ben az ELTE japán szakán diplomázott kitüntetéssel. 1999-ben koreanisztikai programbizonyítványt szerzett, és elnyerte a Pro Scientia Aranyérmet. A University of London School of Oriental and African Studies (SOAS) művészettörténet-régészet nappali képzésén szerzett PhD fokozatot. 2004-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézetében dolgozott mint tudományos…

Bővebben