Az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatója vagyok, egyetemi adjunktus.  Angol nyelvészetből doktoráltam, német és angol nyelvű tárgyakat tanítok.

Bővebben
Balpataki Katalin

  Történész, néprajzkutató, muzeológus

Bán Kornélia vagyok, mongol szakos hallgató. Azért választottam ezt a nem minden napi hivatást, mert igen korán ráéreztem – később kiderült, helyesen –, hogy sok közös van bennem a mongolokkal: a ló nagy jelentőséggel bír mindannyiunk életében, és bár városban nőttünk fel, otthonunknak érezzük a természet uralta, ember nem járta vidékeket is. Kutató szeretnék lenni,…

Bővebben
Bandi István

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen diplomázott történelem-szociológia szakon. Tudományos pályáját a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központjában kezdte, majd az MTA Kisebbségkutató Intézetében folytatta. 2011-től az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Tudományos Főosztályának munkatársa. Fő kutatási területe a román szakszolgálatok 20. századi története, illetve a második világháború utáni bencés rendtörténet.

Bangó Adrienn 2016-ban kezdte meg BA-tanulmányait az ELTE skandinavisztika szakirányán. Alapnyelve a svéd.

Bővebben

Bánvölgyi Helga vagyok, végzettségem szerint gyógyszerész és mentálhigiénés szakember. 2009-ben végeztem a Gyógyszerésztudományi karon, majd 2012-ben a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné és Szervezetfejlesztési szakán . A fizikai és lelki egészség megőrzésében és fejlesztésében szeretek kísérletezni, fejlődni és fejleszteni is. Évek óta előadója vagyok a Szegedi Gyógynövényes tanfolyamnak a Kör-Te Közösségépítő és Egészségmegőrző Természetvédelmi Egyesület szervezésében.

Bővebben

Amikor 46 évvel ezelőtt hipnóziskutatással kezdtem foglalkozni, hazánkban és a világ számos országában a hipnózis még okkult jelenségnek számított. Itthon olyan gyanakvással tekintettek a hipnózis „misztikus” jelenségeire, hogy hipnoterápiát szinte alig lehetett alkalmazni a testi és lelki betegségek gyógyításában. Az 1970 óta eltelt közel fél évszázad gyökeresen megváltoztatta ezt a helyzetet. A hipnózis ma már…

Bővebben

tanársegéd

Államtudományi és Közigazgatási Kar Elektronikus Közszolgálati Intézet Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte diplomáját politológiából, majd az NKE Katonai Műszaki Doktori Iskolában folytatta tanulmányait, jelenleg doktorjelölt. Több tudományos társaság aktív tagja, tisztségviselője. Főbb kutatási területei a közösségi média, információs műveletek, nyílt forrású információgyűjtés, illetve a terrorizmus és szervezett bűnözés. 2014- ben elnyerte a Magyar…

Bővebben

Jelenlegi beosztásom muzeológus, archaeozoológus, 2012-től a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárában az Archaeozoológiai Gyűjtemény kurátora. Egyetemi tanulmányaimat a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karának Alkalmazott Zoológus szakán végeztem, ahol MSc tudományos fokozatot szereztem 2006-ban. Főbb kutatási területem, témám a magyarországi holocén emlősfauna archaeozoológiai vizsgálata, különös tekintettel a kutyákra és a vad ragadozókra. Emellett időként részt veszek…

Bővebben