Tudományos munkatársként dolgozom a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetben. Doktorimat környezet toxikológia területen védtem 2017-ben. A kardiovaszkuláris és metabolikus kutató csoportban elsősorban sejtkultúra rendszereket vizsgálok, ahol a szívizom sejteken modellezem a szívinfarktus hatásait, illetve, arra keresek választ, hogy miként segíthetjük ezen sejtek túlélését.

Bővebben
Dr. Perlaki Gábor

Kutató, MTA-PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport, Pécsi Diagnosztikai Központ.

Dr. Pétervári Máté az SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék munkatársa.

Bővebben

A Növénykórtani Tanszék docenseként a Növényorvos Msc képzésben résztvevő hallgatóknak tanít növénykórtant és diagnosztikát. Kutatási területe főleg a mikológiához kapcsolódik, gyümölcstermő és dísznövények megbetegedéseit vizsgálja: elsősorban a gyümölcsfélék rothadását okozó Monilinia és Colletotrichum fajokat, és az örökzöld növények pusztulásának növénykórtani hátterét.

Bővebben

A BGK – Anyag- és Gyártástudományi  Intézet Anyagtechnológiai Tanszékén  dolgozom egyetemi docensként. Oktatott tárgyaim az anyagtudományhoz és az anyagtechnológiákhoz kötődnek. Kutatási  tevékenységem főbb területei a nikkel- és titánötvözetek, fémek hegesztéstechnológiája  valamint a korrózióálló acélok csoportja. Foglalkozom polimer bázisú kompozitokkal is, főleg  a kompozitok mechanikai tulajdonságait vizsgálom. Bekapcsolódom az intézet által szervezett hegesztő szakember és szakmérnök képzésbe is.

Bővebben

Dr. Pintér Gergő matematikus, tanár, a MateMorfózis ismeretterjesztő előadássorozat kifejlesztője, a (halál;orgazmus) diszkópank zenekar dalszövegírója és énekese vagyok. Hobbiból kontakt táncolok, és arról álmodozok, hogyan lehetne láthatóvá, átérezhetővé tenni a tudomány eredményeinek és más diszciplínák (művészetek, mozgás) megközelítéseinek a közös lényegét. A MateMorfózis szeánszokon és a dalaimban is gyakran ezt kutatom.

Bővebben

Gimnáziumi érettségi után 1986-ban kezdtem dolgozni Taszáron, az MN Laktanyakönyvtárban. 1988-ban a Masterfil Pamutfonóipari Vállalatban lettem üzemi könyvtáros, majd a Fonómunkás Klubkönyvtárban klubkönyvtár vezető. 2000-től dolgozom a Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtárában. Az olvasószolgálati könyvtáros és szaktájékoztató munkakörömben feladataim között szerepel a használóképzés és a rendezvényszervezés. 1988-ban középfokú, könyvtárkezelői végzettséget szereztem, majd  1998-ban diplomáztam könyvtárosként a…

Bővebben
Dr. Pirkhoffer Ervin

Egyetemi docens, PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék.