Szereplő neve:  

Tudományos munkatárs a Kardiovaszkuláris és Metabolikus Kutatócsoportban, molekuláris biológia témakörben szerzett gyakorlattal.

Bővebben

Az előadó a Szláv Filológiai Tanszék bolgár szakjának oktatója, az egyik szakterülete a bolgár népi mitológia, Bolgár mítoszok és legendák, illetve Bolgár ünnepek és szokások címmel tart előadásokat, amelyeket más szakok hallgatói is felvesznek. Tudományos érdeklődése a népköltészet és próza (mesék, rövid folklórszövegek, hiedelmek), és keresztény szentek népi kultuszaira is kiterjed.

Bővebben

Az ELTE Eötvös József Collegiumban működő Byzantium Központ a nagy múltú magyar bizantinológiai kutatások letéteményese (http://byzantium.eotvos.elte.hu/) A Kutatók Éjszakáján a központ tagjai rövid, lényegre törő, színes előadásokban ismertetik aktuális kutatásaikat az egyes, rendelkezésre álló időegységeken belül..

Bővebben

2004-2009 : ELTE, történelem szak, 2009-2012 : 19-20. századi kelet-európai történelem doktori program, fokozatszerzés éve : 2016

Bővebben

Az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet habilitált egyetemi docense, számos egyetem meghívott előadója. Fő kutatási területe az összehasonlító és digitális szerzői jog. A Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja.

Bővebben

parodontológus szakorvos - Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika

“Az orvosi hitvallás kiemelkedő része az egészség megőrzése. Ezt jelenti a parodontológia, amely a fogászat többi területével ellentétben elsősorban nem a fogak pótlására, hanem azok megőrzésére helyezi a hangsúlyt. Ezért választottam hivatásomnak, és célom, hogy meggyőzzem az embereket arról, hogy a fogaik életük végéig megtarthatók. Feladatom, hogy megmutassam ennek módját és orvosi munkámmal segítsem pácienseimet a…

Bővebben

Az SZTE GTK Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont munkatársa. A Kutatóközpont 2013-ban jött létre. Tevékenységünk a környezetileg fenntartható és társadalmilag igazságos városfejlesztési és emberi fejlődési folyamatokra, valamint az egyetemek ezekben játszott potenciális szerepére fókuszál. Módszertan tekintetében a kvalitatív kutatások széles tárházára, a részvételi és akció-orientált módszertani megközelítésekre, valamint az élmény és művészetalapú kutatási és oktatási módszerekre támaszkodunk.…

Bővebben