Schubert Félix az SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék egyetemi adjunktusa.

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Limnológia Intézeti Tanszék tanársegéd selmeczy.geza@mk.uni-pannon.hu

Bővebben

docens, igazgató KVK Automatika Intézet

Bővebben

A SZIE Gépészmérnöki Kar Fizika és Folyamatirányítási Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docense.

Bővebben

Dr. Seres István Gödöllőn lakik és dolgozik, feleségével együtt négy – most már felnőtt – gyerekük van. Középiskolai tanulmányait a tatai Eötvös József Gimnáziumban végezte, diplomáját az ELTE TTK matematika – fizika- számítástechnika tanári szakán szerezte. Az egyetem után a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (mai Szent István Egyetem) Fizika Tanszékén kezdett fizikát oktatni, azóta is ott…

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Limnológia Intézeti Tanszék tudományos munkatárs seressg@almos.uni-pannon.hu

Bővebben

Kutatási terület: Anyagtudományi és anyagtechnológiák tudományág: magába vonja a kísérleti vizsgálatokat és a polikristályos rendszerek termo-mechanikai folyamatok modellezését különböző numerikus módszerekkel.

Bővebben

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) alelnöke, bolygókutató. Kutatási területét a vörös bolygó formakincse és az űrszonda-felvételek térinformatikai feldolgozása jelentik. Közel két évtizede kíséri figyelemmel a Mars felfedezésének legújabb eredményeit, s szívesen vezetne egy kalandvágyó űrturista-csoportot külső szomszédunk fenségesen zord tájain!    

Bővebben

Siklósi Zsuzsanna az ELTE Régészettudományi Intézetének oktatója, szakterülete az őskor időszaka. Főbb kutatási területe a Kárpát-medence újkőkora és rézkora. Kiemelten foglalkozik e korszakok társadalmi kérdéseivel, pl. a társadalmi egyenlőtlenség, a nemi szerepek kutatásával, az egykori közösségek kapcsolataival. Jelenleg a fémművesség kezdeteit és annak társadalmi hátterét kutatja.

Bővebben