Szereplő neve:  

parodontológus gyakornok - Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika

Az egészség megőrzése könnyebb, mint egy betegség kezelése. Minden prevenciós cselekvésünk olyan befektetés az életünkben, amely eredményét sokszor csak évekkel később kamatoztatjuk, ez idő alatt összeadódik. Így azt a kevés figyelmességet, amit ma megtehetünk saját magunkért, a jövőbeli énünk sokszorosan meg fogja hálálni. Nem csak a szájüregi elváltozások megelőzését tartom feladatomnak, hanem az abból kiinduló…

Bővebben

  1978-ban születtem Mezőtúron. Történelemtanárként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, majd ugyanott szereztem doktori fokozatot neveléstörténetből. Jelenleg a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, a Gyógypedagógus-képző Intézetben dolgozom. Kutatásaim két nagy területet ölelnek fel. Egyrészt az izgat, hogy hogyan alakult ki és változott a neveléstörténet-írás, kik, mikor és mit írtak a nevelés múltjáról. Másrészt azt kutatom, hogyan alakult…

Bővebben

Biológus kutató, az ELTE docense. Elsősorban ökológiai és elméleti biológiai tárgyakat oktat. Főbb kutatási területei az élővilág és a természetes élőhelyek megőrzésével kapcsolatosak. Számítógépes modelleket készít például a következő témákban: a természetes élőhelyek területcsökkenésének és feldarabolódásának hatása a fajok fennmaradására, a fajok elterjedési területének változása a klímaváltozás miatt, a populációk kihalásának előrejelzése, a természetes növénytársulások…

Bővebben

Dr. Ónody a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján, mint szakorvos dolgozik. 2004 óta kezdetben tudományos diákkörösként, majd mint levelező PhD hallgató végzett tudományos munkát a Klinikán működő Kísérleti Műtőben. Kutatási területe kezdetben a különböző szervi (alsó végtag, máj, bél) ischaemia–reperfúziós károsodást mérséklő sebésztechnikai módszerek (posztkondicionálás), és farmakológiai előkezelések (glutamin, levosimendan) állatkísérletes vizsgálata volt. PhD…

Bővebben

PhD az Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai osztályán a molekuláris diagnosztika részleg a vezetője. Fő tevékenysége a molekuláris diagnosztika és parazita törzsek fenntartása. Tagja a Magyar Parazitológusok Társaságának és a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak

Bővebben
Dr. Orsi Gergely

Kutató, MTA-PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport, Pécsi Diagnosztikai Központ.

Ősi Attila geológus, paleontológus. A bakonyi dinoszaurusz-lelőhely egyik felfedezője, a lelőhely kutatásának vezetője. Az ELTE Őslénytani Tanszékének Tanszékvezetője. Fő kutatási területe a gerinces paleontológia

Bővebben

P. Müller Péter egyetemi tanár, irodalom- és színháztörténész.

Bővebben