2001-ben szerzett biológusi diplomát, majd 2005-ben Ph.D. fokozatot az ELTE-n. 2001 óta vesz részt a tanszéken a növényszervezettani, majd 2005-től a Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatóinak gyógyszerészi növénytan gyakorlatok oktatásában (magyar és angol nyelven). 2006-tól 2010-ig tanévente 1 hónapot töltött meghívott oktató-kutatóként a Burgundiai Egyetemen (Dijon), ahol mesterképzésben francia nyelven oktatott. Kutatási területe: a fotoszintetikus pigmentek…

Bővebben

Dr. Somogyi Csilla a középiskolai évek után tanulmányait a JATE biológia-kémia tanári szakán folytatta. Az egyetemi képzés végén TDK megyei első, ill. OTDK első helyezett lett. Ezután növénygenetikai és biotechnológiai mérnöki diplomát szerzett a gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Ezen képzettség megszerzéséhez diplomadolgozatát doktori disszertációvá fejlesztette, s még abban az évben (1993) egyetemi doktori fokozatot kapott. Eleinte…

Bővebben

Orvos, pszichiáter szakorvosjelölt, habilitációs kutyakiképző. PhD hallgató a Pszichiátriia és Pszichoterápiás Klinikán, kutatási témája a pszichiátriai betegségek genetikai háttere. Két éve tart állatasszisztált-foglalkozásokat a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Kliniika Nappali Kórházában.

Bővebben

Az előadó, Dr. Sós Katalin főiskolai docens oktatói és tudománynépszerűsítő munkájában egyaránt fontosnak tartja, hogy bemutassa a fizika kapcsolatát a többi természettudománnyal, rávilágítson egy-egy fizikai jelenség természeti megnyilvánulására. A hideggel foglalkozó előadásában az érdekes kísérletek bemutatásán túl kitér azok természeti jelentőségére is, illetve felhasználja azokat természeti jelenségek modellezésére.

Bővebben

fizikus, biofizikus munkahelyek: Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet és Biofizikai Intézet ALGATECH Kutatóközpont, Třeboň, Csehország University of Toronto Mississauga, Kanada

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet Limnológia Intézeti Tanszék egyetemi docens stenger.kovacs@almos.uni-pannon.hu

Bővebben

Az előadók a Szent István Egyetem  GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetének oktatói. Fő kutatási területük a munka-pályatanácsadás, a pályaorientáció és karriertervezés.

Bővebben

Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék 1993-tól a Vám- és Pénzügyőrség (ma már Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hivatásos állományú tagja, jelenlegi rendfokozata ezredes. Emellett 2007 óta a Rendőrtiszti Főiskola Vám- és Pénzügyőri Tanszékének (ma már Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar) oktatója, 2009 szeptemberétől megbízott tanszékvezető, 2014 áprilisától ugyanott tanszékvezető egyetemi docens. Disszertációját a Pécsi Tudományegyetem…

Bővebben

Dr. Szabó Anna (adjunktus) gombakurzusok oktatója, a kutatómunkák aktív résztvevője, mikológiai szakmai társaságok tagja.

Bővebben