A Szegedi Tudományegyetemen végeztem, majd az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában (SzBK) végeztem doktori munkámat. 11 év Párizsban és Oxfordban végzett kutatómunka után tértem haza ismét az SzBK-ba, hogy az idegek és szinapszisok elváltozásait kutassam különböző kihívást jelentő helyzetekben, beleérve az idegsérülést. Ehhez az ecetmuslicát, mint genetkailag rendkívül hozzáférhető szervezetet használjuk modellként a célból, hogy jobban…

Bővebben

Oktatott tárgyai a japán történelem és eszmetörténet témaköréből kerülnek ki, fő kutatási területe Japán közép- és kora-újkori eszmetörténete. Gyakorló aikido oktatóként gyakran publikál a japán harci művészetek történetéről, eszmeiségéről is. Jelenleg a sóguni hatalom időszakát lezáró, 19. század közepén végbement történelmi eseményekről, folyamatokról szóló könyvén dolgozik.

Bővebben

Egyetemi adjunktus, SZIE MKK Állattudományi Alapok Intézet Állatélettani és Állatökológiai Tanszék

Bővebben

Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében 1996-ban védte meg diplomáját, majd ugyanott 2002-ben doktorált, 2018-ban habilitált. 1997 óta tanít az egyetemen. 1996-tól mostanáig több nagy felületű régészeti feltárást vezetett. 2006 óta őskori fémkeresőműszeres kincsegyüttesek felderítésével foglalkozó kutatócsoportot vezet. 2017 óta a magyar Ásatási Bizottság elnöke.

Bővebben
Dr. Szabó Géza

Egyetemi docens, tanszékvezető PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézet Turizmus Tanszék.

Szabó Gyula egyetemi docens az Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon, a Munkavédelmi Kiemelt Szakcsoportot vezeti a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetben. Kutatási területe az emberi tényező szerepének megismerése és az ismeret alkalmazhatóságának feltárása munkakörnyezetben. Számos kutatási programban vett részt, többek közt nevéhez fűződik az Összetett Ergonómiai Kockázatértékelés (CERA) kidolgozása. Magyarul és angolul tanít…

Bővebben

Orvosi diplomát 2018-ban szerzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Jelenleg PhD hallgató a Radiológiai Klinikán.

Bővebben

Dr. Szabó József vagyok, a Bánki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetében a Járműtechnikai Intézeti Tanszék vezetője, egyetemi docens.

Bővebben

Az előadó biológia-kémia szakos tanárként végzett a József Attila Tudományegyetemen, majd 2004-ben PhD fokozatot szerzett az SZTE-n. 2005-óta dolgozik az SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán, 2007-óta az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Pályája elején rovargenetikával foglalkozott különböző neves hazai és külföldi kutatólaboratóriumokban, napjainkban pedig a bőr és a velünk élő mikrobák elkötelezett vizsgálója.

Bővebben

Dr. Szabó Krisztina a SZIE Kert- és Szabadtértervezési Tanszék egyetemi docense. Fő kutatási területei a szárazságtűrő növények alkalmazhatósága, várostűrő növényfajok vizsgálata és a városi növényalkalmazás hatékonyságának növelése biológiai módszerekkel.

Bővebben